BÆREDYGTIG SCENEKUNST NU // Stormøde, København på Teater V

”Vi skal være ambitiøse og modige” (Kbhs Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT))

Mandag d. 27. januar 2020 afholdt den nye organisation BÆREDYGTIG SCENEKUNST NU stormøde i København, og det blev afholdt på Teater V med kæmpe fremmøde.

Den store flok interesserede repræsenterede både brancheorganisationer, teatre, spillesteder, ildsjæle, politikere og enkeltpersoner, og der herskede ligesom ved stormødet i Aarhus en stemning af forventningsfuld optimisme over hele linjen.

Så da moderator Christian Gade Bjerrum fra initiativgruppen BÆREDYGTIG SCENEKUNST NU bad folk om at sætte yderlige ord på deres følelser ved mødet, tilføjedes også adskillige andre ord som håbefuld, nysgerrig, omstillingsparat, glad & klar, bekymret, og ikke mindst forandrings- og forundringsparat. Det var en kampklar crowd der tog imod dagens første oplægsholdere.

Først fik vi dog lige et kort resume fra Aarhusmødet, hvor jeg bed mærke i specielt en af pointerne, der blev italesat af Per Smedegaard fra Teatret Svalegangen: ”Narrativet på scenen kan skabe nye måder at tænke på for publikum, og dermed forandre verden”. Bum!

Ballet i København åbnede med Jordnær Creative der kort fortalte om bæredygtighed fra start til slut i kunstneriske processer, samt deres arbejde med at implementere bæredygtighedsprocesser i bl.a. medie-branchen. Det kunne vi alle sammen godt trænge til at vide mere om, så jeg tror der er en del der efter mødet er gået ind på http://jordnaercreative.com/ for at høre mere.

Herefter blev ordet givet til Nikolaj Holm fra Aalborg Kongres- og Kulturcenter, der fortalte om AKKC’s bæredygtighed-strategier.

Super tight oplæg fra en dedikeret erhvervsmand, der med skarp karisma fortalte om hvordan de investerede adskillige millioner i bæredygtighed og grøn tænkning, og fik overskud på det! Der røg lige en af fordommene ud med badevandet.

“Den vedvarende ånd skal ned i den vedvarende hånd” Jytte Abildstrøm på stormødet i Kbh

Og fra den tjekkede erhvervsmand til Danmarks måske nok grønneste flyvende farmor; Jytte Abildstrøm!

Med sit klassiske ildrøde hår tog hun salen med storm, da hun fortalte om sin lange rejse med bæredygtighed, muldtoiletter og græs på taget – og himmelhenrykt afsluttede med et rørende: ”Det her har jeg ventet på i 33 år!

Og hvad er egentlig vigtigst – at skabe forandring hos publikum ved at inspirere gennem scenerne, eller at teatrene selv sørger for at arbejde bæredygtigt? Jytte Abildstrøm har gjort begge dele i 33 år – nu må vi andre vist komme i gang.

Spørgelysten var stor på mødet, og ikke alt kunne besvares eller løses her og nu.

Skal vi være hardcore og udelukke samarbejdspartnere, andre teatre og sponsorer når de ikke lever op til et bæredygtighedskriterie? Det spørgsmål var der ingen der kunne svare entydigt på, men det er spørgsmål der efterhånden trænger sig på.

Og Verdensmålene. Hvad er vigtigst? Det kræver mere end et enkelt møde at placere målene på en rangstige, men ofte bliver man jo nødt til at tage stilling.

CPH Stage fortalte kort om deres planer med et bæredygtigheds seminar på årets festival – stay tuned.

Og så kom Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT) på banen med sin uforbeholdne støtte til BÆREDYGTIG SCENEKUNST NU.

Ned med barriererne, op på barrikaderne” Borgmesterens store engagement skinnede lysende klart igennem, og hun fortalte f.eks. også om en af de initiativer hun har fremmet; at alle festivaler der vil have støtte fra Københavns Kommune, skal tænke bæredygtighed ind i deres planer – og fra 2021 ikke længere må bruge engangsservice. Helt konkret og let forståeligt, og måske også en vej for vores branche – at et teater, en produktion eller et event, skal tænke bæredygtighed ind i deres planer for at blive støttet af Københavns Kommune.

Franciska Rosenkilde var klar i spyttet; ”Kunsten har et produkt – forestillingen – og jeg vil gerne gøre det nemmere og bedre for folk at gøre noget bæredygtigt

Super inspirerende med den Alternative borgmesters tale og støtte – uden de folkevalgte politikeres opbakning og energi kommer vi ikke videre.

I musikbranchen er der også grøde, musiker Jens Lysdahl havde et indlæg om Co2-fri live musik, og fortalte om et allerede igangsat initiativ med bl.a. Roskilde Festivalens Leif Skov, der kører hårdt på med Co2 neutralitet om senest tre år. Rock on!

Alt i alt et fantastisk stormøde med gejst og ånd – og kæmpe tak til Christian Gade Bjerrum, Magnus Bruun, Jacob Teglgaard, Stina Mølgaard og Peder Holm Johansen for initiativet BÆREDYGTIG SCENEKUNST NU – nu er det op til alle os andre at følge op.

Lad mig afslutte med Jytte Abildstrøms ord: ”Jeg vil ikke være uforskammet – men det kan kun gå fremad!

Foto: Casper Koeller, Sceneblog